นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ที่ได้จัดไว้ ซึ่งได้แก่ ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาและประชุม ข่าววิจัย และข่าวรับสมัครงาน

Categories

15 November 2012
Ico48
ทดลองใช้กันอีกแล้ว!! Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
By ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ให้ทดลองใช้ฟรี!! >> ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และสาขาอื่น ๆ *เข้าใช...
created: 15 November 2012 09:32 · translation missing: en, read: 754
Ico48
ทดลองใช้กันอีกแล้ว!! Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
By ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ให้ทดลองใช้ฟรี!! >> ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และสาขาอื่น ๆ *เข้าใช...
created: 15 November 2012 09:32 · translation missing: en, read: 847
Ico48
ทดลองใช้กันอีกแล้ว!! Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
By ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ให้ทดลองใช้ฟรี!! >> ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม และสาขาอื่น ๆ *เข้าใช...
created: 15 November 2012 09:32 · translation missing: en, read: 856
Ico48
เวลาเปิด-ปิด บริการหอสมุด เดือนพฤศจิกายน 2555
By ซีซ่า ซีซ๋า
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ แจ้งเวลาเปิด-ปิด บริการหอสมุด เดือนพฤศจิกายน 2555 ณ ตึกใหม่ อาคาร LRC ชั้น 3-7 *วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการ เวลา 08.30-16.30 น. *วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ *หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.clib.psu.ac.th...
created: 15 November 2012 09:30 · translation missing: en, read: 786
24 September 2012
Ico48
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์...น่าสนใจมากๆ.......คลิกได้เลย!!!
By ซีซ่า ซีซ๋า
สำนักพิมพ์ Indianjournals เปิดให้ทดลองเข้าใช้บริการ ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ โดยมีหลากหลายสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.indianjournals.com หรือ www.clib.psu.ac.th >> ฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 วิธีการเข้าใช้ดูได้ ตามไฟล์ที...
created: 24 September 2012 11:41 · translation missing: en, read: 1380
19 September 2012
Ico48
ปิดบริการห้องสมุด วันที่ 13-28 ต.ค. 2555
By ซีซ่า ซีซ๋า
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ กำหนดการขนย้ายของไปที่ทำการใหม่ ณ อาคาร LRC ระหว่างวันที่ 13-28 ตุลาคม 2555 ซึ่งไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้ห้องสมุดได้ จึงปิดบริการห้องสมุดในวันเวลาดังกล่าว
created: 19 September 2012 13:34 · translation missing: en, read: 1304
Ico48
คลิกทดลองใช้!!! ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก Taylor & Francis
By ซีซ่า ซีซ๋า
สำนักพิมพ์ Taylor & Francis แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ทดลองใช้ ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน - 31 ตุลาคม 2555 * โดยมีหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ - Mathematics & Statistics- Engineering & Technology - Food Science & Technology- Geography- Language & Literature- Computer Science-...
created: 19 September 2012 13:27 · translation missing: en, read: 1095
13 September 2012
Ico48
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
By Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมห...
created: 13 September 2012 16:09 · translation missing: en, read: 1448
08 August 2012
Ico48
เชิญร่วมงาน มอ.วิชาการกับห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2555
By ซีซ่า ซีซ๋า
เชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2555 กับสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555 มีอะไรน่าสนใจในงาน!!!! >>วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.- แข่งขันตอบคำถาม "โครงการสมเด็จพระเทพฯ กับการส่งเสริมการอ่าน" พบกับน้องๆมัธยมตอนต้น จากโรงเรียนต่างๆ พร้อมร่วมดูกา...
created: 08 August 2012 13:51 · translation missing: en, read: 1309
07 August 2012
Ico48
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล encyclopedia เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
By ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล encyclopedia ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทดลองใช้ 2 ฐานข้อมูล * Access Science เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย บทความมากกว่า 8,500 บทความรวมถึงชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 ท่าน เข้าใช้บริการได้ที่ www.accessscience.com * Access Enginee...
created: 07 August 2012 10:22 · translation missing: en, read: 1343
17 July 2012
Ico48
วารสารใหม่จากฐานข้อมูล ACS
By ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล ACS มีรายชื่อวารสารใหม่ปี 2012 แนะนำให้ได้ใช้บริการกัน ได้แก่ ACS Macro Letters เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโพลิเมอร์ และเกี่ยวข้องกับนาโนโทคโนโลยี ACS Synthetic Biology เป็นวารสารที่เน้นทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์และระบบชีววิทยาศาสตร์ มีข้อมูลทางด้าน...
created: 17 July 2012 08:50 · translation missing: en, read: 1727
18 June 2012
Ico48
Single search "EBSCO Discovery Service : EDS" ค้นข้อมูลได้รวดเร็ว เหมือน Google....
By ซีซ่า ซีซ๋า
ค้นข้อมูลผ่านโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) ค้นเพียงครั้งเดียว ได้ข้อมูลจาก Opac ของห้องสมุดและจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์... เช่น ScienceDirect, Proquet Dissertation,ISI Web of Science, EBSCO ebooks. ลองคลิก!!เข้าใช้ได้ที่ : http://search.ebscohost.com เลือก Ebsco Discovery Service หรื...
created: 18 June 2012 09:45 · translation missing: en, read: 1584
13 June 2012
Ico48
วารสารออนไลน์ด้านมะเร็ง!!!
By ซีซ่า ซีซ๋า
วารสารใหม่!!! ด้านมะเร็ง จาก American Association for Cancer Research วารสารใหม่!! เน้นทางด้านมะเร็ง จากสถาบัน American Association for Cancer Research 55 55 Cancer Discovery Cancer Research Clinical Cancer research Cancer Epidemiology, Biomakers &...
created: 13 June 2012 10:41 · translation missing: en, read: 1496
07 June 2012
Ico48
เชิญปฐมนิเทศ"การใช้ห้องสมุด" 11-22 มิ.ย.55
By ซีซ่า ซีซ๋า
เชิญน้องๆนักศึกษา "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด" ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 4 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมงกิจกรรมดี กิจกรรมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย... * วิดีโอแนะนำการใช้ห้องสมุด* แนะนำการค้น OPAC* Library On Tourรอบเช้ารอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น.รอบที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น. รอบบ่ายรอบที่ 3 เวลา 14.00-1...
created: 07 June 2012 14:13 · translation missing: en, read: 1298
01 June 2012
Ico48
วันหยุด
By ฟ้าใส
วันที่ 4 มิถุนายน 2555 วันวิสาขบูชา อย่าลืมเราชาวพุทธควรไปวัดทำบุญ
created: 01 June 2012 15:48 · translation missing: en, read: 1371