นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kitipumonline
Ico64
นาย กิติภูมิ - ภัทรชัยดิษกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มิถุนายน 2557
วิทยาลัยวันศุกร์วาระพิเศษ หัวข้อ "คืนแหล่งผลิตอาหาร คือการคืนความสุขให้ชุมชน: กรณีโครงการแลนด์บริจท์สงขลา-สตูล"
โดย kitipumonline
วิทยาลัยวันศุกร์ชวนทุกท่านร่วมเสวนา ในหัวข้อ “คืนแหล่งผลิตอาหาร คือการคืนความสุขให้ชุมชน: กรณีโครงการแลนด์บริจท์สงขลา-สตูล” นำเสวนาโดย คุณบรรจง นะแส คุณประสิทธิชัย หนูนวล คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ ร่วมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนสงขลา-สตูล วันอัง...
สร้าง: 20 มิถุนายน 2557 10:05 · อ่าน: 1120