นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 32 · Followed: 26

Classified Ads

28 January 2016
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
By เมตตา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00 น.ณ โรงแรมราชมังคลาพาวิลเลี่ยน สงขลาหลักสูตร " พัฒนาทักษะการเขียน"วิทยากร นักเขียนอิสระ นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ เจ้าของผลงาน "มหัศจรรย์แห่งการเขียน" ผู้เข้าร่วมโครงการ "ทุกท่านที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
created: 28 January 2016 10:33 · translation missing: en, read: 11257
08 December 2015
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย
By เมตตา
เรียนเชิญ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Lean ทั่วทั้งองค์กร"ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
created: 08 December 2015 09:48 · translation missing: en, read: 6060
10 October 2015
เชิญฟังการบรรยาย "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
By เมตตา
เชิญหัวหน้างานทุกท่าน เข้าร่วมฟัง "การบริหารผลงานและการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงาน"
created: 10 October 2015 20:44 · translation missing: en, read: 1661
18 April 2013
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
By เมตตา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ...ติดตามรายละเอียดนะคะ
created: 18 April 2013 09:32 · translation missing: en, read: 9107
24 August 2011
ร่วมแสดงความคิดเห็น Functional Competency สายอาจารย์
By เมตตา
วันที่ 13 กันยายน 2554 กองการเจ้าหน้าที่มีการเปิดเวทีให้สายผู้สอน ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็น Functional Competency สายผู้สอนระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้นในการกำหนด พจนานุกรมสมรรถนะ ต่อไป
created: 24 August 2011 15:43 · translation missing: en, read: 2633
19 August 2011
ร่วมรับการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By เมตตา
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2554
created: 19 August 2011 16:45 · translation missing: en, read: 2222