นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวหนอน...อ้วนกลม
Ico64
ประภัสสร อรุณรัตนวงศ์

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 เมษายน 2555
อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ๑๙ เม.ย ๕๕ ฟรี!
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม
ขอเชิญผู้สนใจการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๙ เม.ย ๕๕ เวลา 0๘.๓0-๑๖.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมฯ (CAI ชั้น๓) อาคารแพทยศาสตรราชนครินทร์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น & เซอร์วิส จำกัด ท่านจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการได้มา...
สร้าง: 04 เมษายน 2555 14:54 · อ่าน: 1617
23 กุมภาพันธ์ 2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล OVID
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม
" การสืบค้นฐานข้อมูล OVID " ในวันพุธ ที่ 29 ก.พ. 55 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท OVID Technologies สมัครเข้าอบรมได้ ที่ : โทร. 1179 , 107847 ฐานข้อมูล Journals@Ovid คือฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ในสาขาทางการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2555 11:19 · อ่าน: 1637
02 ธันวาคม 2554
แจ้งวันหยุดให้บริการฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดือนธันวาคม 2554
โดย ตัวหนอน...อ้วนกลม
เรียน ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพแจ้งวันหยุดให้บริการ เดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชยและวันหยุดต่อเนื่อง ดังนี้ 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค. ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 31 ธ.ค. วันสิ้นปี
สร้าง: 02 ธันวาคม 2554 11:39 · อ่าน: 1135