นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2554
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ขนิษฐา ด้วงจันทร์ และนางสาวนันทิยา ชนะสิทธิ์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พิชญากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร บุญมี และ ดร.วิรัช ทวีปรีชา เป็นอาจารย์ที่ป...
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 14:28 · อ่าน: 1609
07 ตุลาคม 2554
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากเดิม วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2554 นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&i...
สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 15:03 · อ่าน: 1475
Call for proposal "Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Scheme"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
โครงการ Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Schemeได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for proposal)สำหรับท่านใดที่สนใจ ให้ส่งข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ที่https://www.pt-it.de/ptoutline/application/thaigermancoop**ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้**ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที...
สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 09:56 · อ่าน: 1574
06 ตุลาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก”ในวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยภายในงานจะมีหัวข้อเสวนา ดังนี้-"เส้นทางชีวิตนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การวิจัยพัฒนาสะท้า...
สร้าง: 06 ตุลาคม 2554 09:57 · อ่าน: 1588
04 ตุลาคม 2554
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นี้ เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 สามารถตรวจดูรายชื่อผู้...
สร้าง: 04 ตุลาคม 2554 14:02 · อ่าน: 1306
28 กันยายน 2554
ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_conte...
สร้าง: 28 กันยายน 2554 15:04 · อ่าน: 1375
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง ''Studies of Oxygen-utilizing Flavoenzymes by Transient Kinetics" โดย รศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัลนักชีวเคมีและนักชีวโมเลกุลรุ่นใหม่ ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 14.00 - 1...
สร้าง: 28 กันยายน 2554 10:07 · อ่าน: 1717
20 กันยายน 2554
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=717:2011-09-20-06-48-15&catid=99...
สร้าง: 20 กันยายน 2554 13:58 · อ่าน: 1345
19 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=716:2011-09-19-04-18-36&am...
สร้าง: 19 กันยายน 2554 11:23 · อ่าน: 1423
ขอเชิญติดตามข่าวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามอ่านข่าวความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554โดยสามารถติตตามข่าวได้ที่http://pr.nrct.go.th/home/200-nrct-award-2554.htmlนอกจากนั้น ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.นาวี...
สร้าง: 19 กันยายน 2554 11:08 · อ่าน: 2026