นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2555
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เพื่อให้คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 330...
สร้าง: 28 มิถุนายน 2555 10:51 · อ่าน: 1445
25 มิถุนายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อบุคคล ที่สอบผ่านข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/com...
สร้าง: 25 มิถุนายน 2555 15:04 · อ่าน: 1680
07 มิถุนายน 2555
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน ประจำปี 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2555 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยใน 6 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การเพิ่มขีด...
สร้าง: 07 มิถุนายน 2555 14:55 · อ่าน: 3107
01 มิถุนายน 2555
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Fluorescent Nucleic Acid Systems: Design, Construction, and Evaluation” โดย Professor. Byeang Hyean Kim ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2555 นี้ ตั้งแต...
สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 15:14 · อ่าน: 1373
23 พฤษภาคม 2555
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจากเดิมวันที่ 18 พฤษภาคม เลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นี้ท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/99-2010-09-03-04-40-...
สร้าง: 23 พฤษภาคม 2555 10:04 · อ่าน: 1846
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผล งานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ผ่านเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง [คณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (สกอ.)] นั้น สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเลขานุก...
สร้าง: 23 พฤษภาคม 2555 09:53 · อ่าน: 3004
30 เมษายน 2555
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=832:2012-04-30-04-...
สร้าง: 30 เมษายน 2555 10:56 · อ่าน: 1965
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเครื่อง AFM ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 P.205 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีว...
สร้าง: 30 เมษายน 2555 10:28 · อ่าน: 1578
27 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว และเข้าปฏิบัติราชการภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ท่านสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ที่ http://rd...
สร้าง: 27 เมษายน 2555 10:56 · อ่าน: 1495
24 เมษายน 2555
ประกาศทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ The National Research Foundation of Korea (NRF)
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับหนังสือจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2555 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 –12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering ...
สร้าง: 24 เมษายน 2555 13:11 · อ่าน: 3235