นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2555
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 ในหัวข้อชุดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร” เพื่อเชิญชวนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได...
สร้าง: 19 เมษายน 2555 16:36 · อ่าน: 3078
17 เมษายน 2555
ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จากเดิมวันที่ 12 เมษายน เป็นวันที่ 30 เมษายน 2555 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=824:2012-04-17-07-50-43&catid=99:2010-09-03-04-40-12
สร้าง: 17 เมษายน 2555 14:47 · อ่าน: 1352
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน หรือ CILO-ซีโล่ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักประสานงานชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง สกว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้...
สร้าง: 17 เมษายน 2555 14:35 · อ่าน: 1449
11 เมษายน 2555
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1" The First Thailand National Research Universities Summit (ThaiNRU)ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯภายในงาน ท่านจะ...
สร้าง: 11 เมษายน 2555 14:38 · อ่าน: 1590
10 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2555 นี้ท่านสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ได้ที...
สร้าง: 10 เมษายน 2555 16:05 · อ่าน: 1399
05 เมษายน 2555
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และวิศวกรประจำโครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบพลังงาน จากเดิมวันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นวันที่ 10 เมษายน 2555 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สร้าง: 05 เมษายน 2555 16:12 · อ่าน: 1393
02 เมษายน 2555
FP7 เปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับนักวิจัย ม.อ. ทุกท่าน
โดย สโรชา โอนีล มียัง
FP7 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อ "Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)" and the "Marie Cure International Outgoing Fellowships (IOF)"**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555** รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_...
สร้าง: 02 เมษายน 2555 15:58 · อ่าน: 2891
22 มีนาคม 2555
ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ "Online Monte Carlo for biomedical optics" และ "Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light" โดย Dr. Igor Meglinski
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย และไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “Online Monte Carlo for biomedical optics” และ“ Imaging and diagnostics of biological tissues utilizing polarization and coherence properties of light”โดย Dr. Igor Megli...
สร้าง: 22 มีนาคม 2555 13:37 · อ่าน: 1499
21 มีนาคม 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยฯ ของ สกว.
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของ สกว. โดยสามารถ download ใบสมัคร และ upload ไฟล์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่เว็บไซด์ http://evaluation.trf.or.th **ภายในวั...
สร้าง: 21 มีนาคม 2555 14:34 · อ่าน: 1414
19 มีนาคม 2555
สวทช. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการแบบแข่งขัน ด้านสุขภาพการแพทย์ และด้านเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการแบบแข่งขัน (Concept proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่1. ด้านสุขภาพการแพทย์2. ด้านเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโดยให้ทุนงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิ...
สร้าง: 19 มีนาคม 2555 15:07 · อ่าน: 2850