นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มกราคม 2555
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าประชุมวิชาการ CDD2012
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd Current Drug Development International Conference 2012 (CDD2012) ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต **เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555**ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ท...
สร้าง: 26 มกราคม 2555 12:07 · อ่าน: 1440
สถาบันฮาลาลเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาลฯ ประจำปี 55
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน เรื่อง "ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2555" โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสนับสนุนการทำวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานต้นแบบ โดยผู้ที่ขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หร...
สร้าง: 26 มกราคม 2555 11:10 · อ่าน: 3314
20 มกราคม 2555
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นำผลงาน "ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1" คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ปี 54
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัลฯ ได้มีมติอนุมัติให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 รวม 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก...
สร้าง: 20 มกราคม 2555 14:18 · อ่าน: 3171
18 มกราคม 2555
ขอเชิญชมเว็บไซต์ "การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติฯ"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
จากการที่สำนักวิจัยและพัฒนา ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าชมเว็บไซ...
สร้าง: 18 มกราคม 2555 16:01 · อ่าน: 1173
17 มกราคม 2555
CIS Journal >>>Call for Paper
โดย สโรชา โอนีล มียัง
Dear Sir/ Madam, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences (E-ISSN 2218-6301/ ISSN 2079-8407) is an international refereed research publishing journal, focused on promoting and publishing original high quality research work in both theoretical and scientific aspects o...
สร้าง: 17 มกราคม 2555 11:09 · อ่าน: 1552
ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=790:2012-01-16-09-09-03...
สร้าง: 17 มกราคม 2555 11:00 · อ่าน: 1310
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "The Franco-Thai Symposium"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา "The Franco-Thai Symposium" ซึ่งเป็นการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ ใน 3 หัวข้อ คือ 1. Health sciences 2. Applied mathematics 3. Material sciences and sustainable development โดยการสัมมนาดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงแรม เซ็นทูรี่ ปาร...
สร้าง: 17 มกราคม 2555 09:49 · อ่าน: 1741
13 มกราคม 2555
ใกล้หมดเขต!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
จากการที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกาศเปิดรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้ 1. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนในรูปเง...
สร้าง: 13 มกราคม 2555 10:46 · อ่าน: 1452
11 มกราคม 2555
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ใน 3 โปรแกรม
โดย สโรชา โอนีล มียัง
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ใน 3 โปรแกรม ได้แก่ -โปรแกรมสิ่งแวดล้อมยั่งยืน -โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน -โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่**เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักกา...
สร้าง: 11 มกราคม 2555 14:32 · อ่าน: 1505
ขอแสดงความยินดีต่อนักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติประจำปี 2554 และ 2555
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อ ดังนี้ 1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร....
สร้าง: 11 มกราคม 2555 11:40 · อ่าน: 1873