นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2554
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วม ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้าน Telecommunication and Broadcasting Technology ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers" นักวิจัยไ...
สร้าง: 19 ธันวาคม 2554 10:43 · อ่าน: 1229
15 ธันวาคม 2554
สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด คือ พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา...
สร้าง: 15 ธันวาคม 2554 15:13 · อ่าน: 1764
13 ธันวาคม 2554
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : พฤศจิกายน 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://www.isiknowledge.com 2. Scopus...
สร้าง: 13 ธันวาคม 2554 09:52 · อ่าน: 1568
Article Status @ 1 Jan - 2 Dec 2011
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปี 2554 ประเภทรางวัลเผยแพร่บทความ ในรูปแบบ Online นั้น บัดนี้ นักวิจัยที่กรอกข้อมูลในระบบ HRMIS (https://hrmis.psu.ac.th) เพื่อขอรับรางวัลฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 - 2 ธ.ค. 54 ท่านสามารถติดตามสถานะบทความได้ ท...
สร้าง: 13 ธันวาคม 2554 09:51 · อ่าน: 1442
ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา **โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554** ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=art...
สร้าง: 13 ธันวาคม 2554 09:35 · อ่าน: 1413
06 ธันวาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "พลังงานทางเลือก"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญนักวิจัยด้านพลังงานทางเลือก จากบริษัท KANSAI Electric Company, Osaka จำนวน 4 ท่าน และ Professor Dr. Shiro Saka จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมปรึกษาหารือ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต เรื่อง " Research Collaboration on Bioene...
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 16:24 · อ่าน: 1466
ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ในหัวข้อ "Effects of feed properties and operating parameters in separation of protein from tofu whey by ultrafiltration." โดย นางสาวเพ็ญพร ศรีนิวรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร และหัวข้อ "Membrane Science...
สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 16:02 · อ่าน: 1289
01 ธันวาคม 2554
ร่วมอัพเดตสถานการณ์น้ำได้ที่ เว็บไซต์ "หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาข้อมูล "ขั้นตอนการเตือนภัยน้ำท่วม" (Flood warning protocol) และร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ ของอำเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง ในช่วงระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2554 โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และทีมงาน ได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/hy-flood/ หรือที่ http://www.rdoapp.p...
สร้าง: 01 ธันวาคม 2554 16:29 · อ่าน: 1307
25 พฤศจิกายน 2554
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย” โดยจะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำในการร่วมกับกลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กรอื่น นำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟู สภาพชุม...
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2554 09:43 · อ่าน: 1634
24 พฤศจิกายน 2554
ม.อ. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายอาหารสำรองฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นางศิริพร สิริสุวพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่าย External Relations ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรร...
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 14:00 · อ่าน: 1851