นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ตุลาคม 2554
จดหมายข่าวแลวิจัย ม.อ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน ชาว PSU ทุกท่านขอเชิญทุกท่านติดตามอ่าน "จดหมายข่าวแลวิจัย ม.อ." ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ในรูปแบบออนไลน์และร่วมติดตามอ่านฉบับย้อนหลังได้แล้ววันนี้ ที่http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=577&Itemid=178
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 11:25 · อ่าน: 1343
กรมควบคุมโรคเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ในประเทศไทย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน หน่วยงาน และผู้สนใจทุกท่านกรมควบคุมโรค ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ "โครงร่างการประเมิน"เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในทีมผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีในประเทศไทยจึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจร่วมส่งโครงร่างการประเมินฯ และแบบตอบรับ (Letter of ...
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 10:42 · อ่าน: 1417
20 ตุลาคม 2554
เปิดรับผลงาน น.ศ. เพื่อเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆเพื่อประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลงานที่เสนอขอรับรางวัลได้นั้นต้องเป็นผลงานคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาและสาขาขอ...
สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 16:23 · อ่าน: 1535
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/r...
สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 16:21 · อ่าน: 1462
19 ตุลาคม 2554
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 เรื่อง
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) มีประกาศที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) ร่วมกับ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ChineseAcademy of Social Sciences, CASS)ประก...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:42 · อ่าน: 1699
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารแสดงความสนใจ ได้แก่ประเด็นวิจัยและการทบทวนข้อมูลงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย การตั้งคำถามวิจัยข้อมูลผลงานทางวิชาการอย่างสั้น ประว...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:39 · อ่าน: 1692
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จากผลงาน เรื่อง อินเตอร์...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:22 · อ่าน: 1822
17 ตุลาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเอา แผนปฏิบัติการ Hat Yai Model หรือ หาดใหญ่โมเดล ที่ได้จากการร่วมกันจัดท...
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 15:28 · อ่าน: 1451
14 ตุลาคม 2554
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ" ซึ่งจัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ และ...
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 10:10 · อ่าน: 1731
12 ตุลาคม 2554
DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554เรื่อง “Formulating for Efficacy (New Formulation Concept for Delivery ofActives into the Skin)”โดย Prof. Dr. Johann Wiechers from JW Solutions, Netherlandsในวันจันทร์ที่ 7 ...
สร้าง: 12 ตุลาคม 2554 15:32 · อ่าน: 1544