นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

gamigazae
Ico64
นส.ศศิมา หมื่นนคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

01 พฤศจิกายน 2554
เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรฟังการบรรยายธรรม
โดย gamigazae
ด้วยในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโส เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 9.30 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ "ความสุขในจิต คิดและทำเพื่อสังคม" ณ ห้องบรรยายคณะอุตสาหกรรมเกษตร เวลา 13...
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 15:12 · อ่าน: 1794