นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด

Ico24 ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE
Ico48
PRT463 [IP: 180.183.231.193]
13 กรกฎาคม 2563 14:53
#113280

ขอบคุณมากครับ...

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Roan [IP: 104.131.176.234]
13 กรกฎาคม 2563 14:31
#113279
Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
apollocruz [IP: 104.131.19.173]
13 กรกฎาคม 2563 14:31
#113278

Login to Microsoft 365 account and enter the product key at office setup page on the relevant field. Use your Microsoft account for everything you work on office products. Being a prominent software program in the work field, Microsoft offers many apps for Windows, Mac, tablets, and phones.

www.office.com/setup | office.com/setup

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
jhonmark [IP: 104.131.19.173]
13 กรกฎาคม 2563 14:30
#113277

Download and install norton with product key  on Windows and Mac. Create an account, sign in and download Norton antivirus. In this era of digital work, antivirus is necessary to keep your device safe. Norton can secure your device, data, online work, identity, network, and others.

install norton with product key

installing norton with product key

    www.bullguard.com is-install-mdl-install

    www.bullguard.com/is-mdl-install

   garmin.com/express

 www.office.com/setup  | www.norton.com/setup | www.mcafee.com/activate

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
jhonmark [IP: 104.131.19.173]
13 กรกฎาคม 2563 14:30
#113276

Norton to enroll and access the Norton account. Norton is in the top list of antivirus which safeguards the data, devices, identity, and others. Even its the question of business security or home network security, Norton is available for all kinds of security. www.norton.com/enroll  |    

norton.com/enroll

 

Ico24 การทำให้ดี
Ico48
GOT [IP: 103.138.85.251]
13 กรกฎาคม 2563 14:30
#113275

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคะ >> <a href="https://www.ufayou168.com/bet2you4/">bet2you4 </a>

Ico24 การทำให้ดี
Ico48
GOT [IP: 103.138.85.251]
13 กรกฎาคม 2563 14:30
#113274

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคะ >>bet2you4

Ico24 การทำให้ดี
Ico48
GOT [IP: 103.138.85.251]
13 กรกฎาคม 2563 14:29
#113273

https://www.ufayou168.com/bet2you4/

Ico24 การทำให้ดี
Ico48
GOT [IP: 103.138.85.251]
13 กรกฎาคม 2563 14:28
#113272

bet2you4

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
finn [IP: 104.131.176.234]
13 กรกฎาคม 2563 14:28
#113271

AVG AntiVirus is a line of antivirus software developed by AVG Technologies, a subsidiary of Avast. It is available for Windows, macOS and Android. For this study, “malware protection” encompassed all stages of the malicious samples’ introduction to the system — before, during, and after execution. By observing each stage, the lab got a holistic picture of the security capabilities. In some cases, an antivirus didn’t recognize a malware that was inactive, but detected and blocked it once it activated. The test allowed each software product to fully use its resources, including cloud-based detection mechanisms, so that every last line of defense was given a chance.

AVG Free Antivirus performed better than average in every category, protecting against all 20,046 samples and scoring an Online Protection Rate of 100%. Even though the malware samples were new and amped up with the latest sophistication and dirty tricks, AVG left every one of them blocked and neutralized.


www.avg.com/retail | avg.com/retail

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Roan [IP: 104.131.176.234]
13 กรกฎาคม 2563 14:26
#113270

Increasing demand and advancement of technology has created a need for cybersecurity. One cannot imagine their day without a computer, internet, email or other cyber stuff. But, the cyber world is full of threats, different kinds of attacks, snooping and malicious software. So we need a special security system which can protect our cyberspace from any attack and malfunctioning. Norton antivirus offers complete protection against any digital threat. If anyone wants to safeguard their computers, then they should go to norton com setup.

norton.com/setup | www.norton.com/setup | install norton using product key | www.norton.com setup install | norton setup enter product key | norton install with product key


 

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
mary willis [IP: 157.39.128.135]
13 กรกฎาคม 2563 14:11
#113269

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.....Playstation Vue Activate

 

Ico24 ทำงานกับพนักงานใหม่
Ico48
mary willis [IP: 157.39.128.135]
13 กรกฎาคม 2563 14:08
#113268

Thank you so much for this post, this is exactly what I need. I’ll definitely use these tips to improve my knowledge! www PSVue Com Activate Roku

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
martin clark [IP: 103.99.14.164]
13 กรกฎาคม 2563 14:02
#113267

Install McAfee with activation code on your device. Register your McAfee product and protect your device after installation. McAfee offers protection for Windows as well as Mac computer. Download and i have norton product key  on Windows and Mac. Create an account, signin and download Norton antivirus.Trend Micro antivirus protects devices from every malware, threats and virus. Once you download the setup from www.trendmicro.com/downloadme , you can renew the subscription from trend micro .Install McAfee with Activation Code McAfee Account is essential to proceed with multiple actions such as activation norton product key. Install Mcafee With Activation Code Register your McAfee product and protect your device after installation


 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
www.norton.com/enroll [IP: 103.99.14.164]
13 กรกฎาคม 2563 14:01
#113266

Norton product key is 25 alphanumeric characters codes that you can enroll at norton.com/enroll site using Norton account. You can purchase it online like as well as offline. In the case of online purchases, go to online stores such as Walmart and purchase the product key. It will send you the Norton product key in your email. In the offline purchase, go  to website www.norton.com/enroll store and purchase the retail card.