นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การ Tune เครื่อง GC-MS

Ico48

มันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ต่อเนื่องกัน ทำให้ วิเคราะห์สาเหตุ ได้ยากครับ แต่ทุกอย่างก็ดีขึ้น เมื่อเราทุกคนได้ให้เวลากับมันครับ ขอบคุณทีมงาน GC ทุกคนครับ

เนื้อหาเต็ม: การ Tune เครื่อง GC-MS