นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขออนุญาตชาว ม.อ. นำคำสอนของพระราชบิดาไปสานต่อเพื่อส่วนรวม

Ico48

ยินดีด้วยครับ และขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

คำสอนของสมเด็จพระราชบิดา นับเป็นสิ่งดีและเป็นสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตครับ