นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขออนุญาตชาว ม.อ. นำคำสอนของพระราชบิดาไปสานต่อเพื่อส่วนรวม

Ico48

หวังว่าอาจารย์จะยังพอมีเวลามาเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราชาวม.อ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยบ้างนะคะ 

ขอบคุณที่อาจารย์มาถ่ายทอดเจตนารมย์อันงดงามไว้ให้พวกเราได้ตระหนัก ระลึกไว้เสมอไม่ว่าจะทำงานใดๆที่ไหนๆค่ะ