นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิศบอกลักษณะนิสัย

Ico48

พี่ "ธาตุดิน" จะตรงบ้างไหมค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ทิศบอกลักษณะนิสัย