นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
15 October 2014 16:58
#100315

ไม่เงียบเท่าไหร่ครับ ยังพอมีอยู่หลายบันทึก

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน