นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU Passport

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
17 October 2014 12:28
#100348

สงสัยท่อตัน น้ำมันเลยไม่ไหลครับ

อิอิอิ

เอาใจช่วยให้ทุ้งท่อได้ไว ๆ  ครับ จะได้ขับรถได้

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: PSU Passport