นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มุมน่ารักของแต่ละคน

Ico48

โอ้ละเหนอ เจ้าดวงเดือน เกลื่อนเพื่อนดาว

แม่ก็คิดถึงเจ้า นะเด็กน้อย

ภารกิจ ย้อยหยด ท่วมหัวหู

ชะเง้อดู นำ้ตาหยด ลงรดใจ

ความผูกพัน ฉันท์มิตร ผูกจิตเชื่อม

มิลืมเลือน เตือนใจ ไว้เสมอ

อีก 1 งาน ที่ต้องเฝ้า พัฒนาเธอ

โอ้ละเหนอ Share เหอ Share คิดถึงจุงเบย

555