นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU Passport

Ico48
อับดุล [IP: 172.21.66.32]
17 October 2014 15:06
#100353

ล่าสุด Reset อีกครั้ง ก็ยังเข้าระบบไม่ได้เลย

เนื้อหาเต็ม: PSU Passport