นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การป้องกันและรักษา(หน้ากรีด)ยางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุก ตอนที่ 6

Ico48

น่าจะใส่ที่มาไว้สักนิดนะครับ

คัดมาจากวารสารเล่มไหนบ้าง เผื่อมีคนจะนำไปใช้อ้างอิงได้ไปหาต้นฉบับได้ง่ายขึ้น

อิอิอิ

เราเอง