นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ขวัญ [IP: 202.29.4.125]
31 ตุลาคม 2557 14:48
#100500

โครงการเออรี่ปี 2559 (ออก 1ตุลาคม 58)จะมีหรือเปล่าค่ะ อยากให้มีโครงการฯมาก ๆ เลยค่ะ สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ