นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าจะเป็นขบวนแห่ที่สวยงาม

Ico48

เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำ

ที่ออกมาดี สนุก สนาม ทีมเวิร์ค แข็งจริงๆค่ะ คณะทรัยากรธรรมชาติ