นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการจัดทำ Career path

Ico48

อิอิ อยากเข้าโครงการดีๆ แบบนี้บ้างจัง

 

อยากวิเคราะห์ตนเอง อยากให้คนอื่นมาวิเคราะห์ให้ 555 แบบว่า บางทีมองตัวเองยังไม่ออกเลยครับ

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: โครงการจัดทำ Career path