นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

Ico48

ตอนนี้กล้าปาล์มมีอายุประมาณ 8 เดือนขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 120 บาท/ต้น (ตามอายุกล้าปาล์ม) สามารถเข้าไปชมได้ที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โทร.08-7390-1626