นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตลอดเดือนธันวา มาแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองกันเถอะ

Ico48

รื้อเสื้อเหลืองมาได้หลายตัว

กะว่าจะสวมใส่ทั้งเดือนเลยครับ