นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 2)

Ico48
ครูเนตร [IP: 182.52.152.187]
02 ธันวาคม 2557 20:47
#100898

มีเหรียญจักรพรรดิมาลา ท.ช. และ ท.ม. ประดับอย่างไร