นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดีอย่างที่โฆษณาจริงหรือ? (ตอน 2 -ตอนจบ)

Ico48
ครู58 [IP: 27.55.192.248]
17 ธันวาคม 2557 05:05
#101040

(ขออภัยด้วยครับ หน้าเพจไม่รองรับ bb code)

อธิบายเอาแล้วกัน

ครูไทย

เปิดรับสมาชิกเพิ่มกรณีพิเศษ ทั้ง 2ประเภท คือทั้งประเภทสามัญ/สมทบ อายุไม่เกิน 50ปีคือไม่เกิดก่อนปี2507 ซึ่งประเภทสมทบคือบุตร/คู่สมรส

ชสอ.(ชุมนุมสหกรณ่ออมทรัพย่)

ก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มกรณีพิเศษเช่นเดียวกัน คือรับทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ ที่อายุไม่เกิน 60ปี (ไม่เกิดก่อน 2497) ซึ่งประเภทสมทบนั้นหมายถึงคู่สมรสอย่างเดียวครับ

-- เปิดรับสมัครถึง 31ธค. 2557 --

มันเป็นรางบอกเหตุแล้วใช่ไหมครับ !!!