นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 LFV : ซอฟต์แวร์ฟรีตัวรุ่นสุดท้าย

Ico48

ลองโหลดมาใช้แล้วครับ ชอบเลย

 

"ใจสั่งมา"