นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตามกระแส

Ico48

ความพยายาม + ไม่ยอมแพ้ .............จะพบความสำเร็จอยู่ร่ำไปครับ

ยินดีกับทีมชาติไทบครับ

เนื้อหาเต็ม: ตามกระแส