นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มหัศจรรย์ อ่างเก็บน้ำคลองหลา

Ico48

เชิญปั่นไปชมแสงตะวันวันสิ้นปีที่อ่างเก็บน้ำคลองหลา 40 กิโลเมตรครับ

https://www.facebook.com/events/678986328867405