นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพย่อชุดบูชาครู

Ico48

ภาพถ่ายเทคนิคนี้ สวยลึกล้ำจริงๆครับ

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ภาพย่อชุดบูชาครู