นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 14015804.jpg

Ico48

คุณความดีที่ได้กระทำมาร่วมน้อมบูชา "ครูของแผ่นดิน"

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังของความกตัญญูู ซื่อสัตย์และจงรักภักดี

เจริญธรรม มโนธรรมะ พลังธรรม สำนึกดีค่ะ

ยาดมเอง

อุดม ชิตมณี-พานทอง

เนื้อหาเต็ม: 14015804.jpg