นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของฝากดี๊ดี

Ico48

น่าทานจริงๆ ครับ หิวเลย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ของฝากดี๊ดี