นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผักกะหล่ำดอกเจดีย์

Ico48

ในตลาดนัดเกษตรของคณะทรัพย์มีวางขายอยู่เหมือนกันเห็นครั้งแรกติดใจในความสวยและได้ซื้อไปลองทานก็อร่อยใกล้เคียงกับดอกกะหล่ำ

เนื้อหาเต็ม: ผักกะหล่ำดอกเจดีย์