นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกเพื่อลืม

Ico48

หวังว่าจะมาเขียนเพิ่มในไม่ช้านะคะ คิดถึงอยู่ค่ะ 

เนื้อหาเต็ม: บันทึกเพื่อลืม