นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อดี-ข้อเสีย ของการออกกำลังกายตอนเย็นถึงค่ำ

Ico48

ไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหากออกกำลังกายช่วงเย็นและค่ำครับ หลับสบายดี