นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อเราเข้ากันได้ Word 2007 กับ Word 2003

Ico48
ืนน [IP: 223.205.250.185]
28 มกราคม 2558 09:23
#101567

ตั้งชื่อว่า NoReReg ให้ค่าเป็น 1

ตั้งค่าให้เป็น 1 ยังไงค่า