นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไมไม่ทิ้ง Share

Ico48

ผมไม่กล้าทิ้งบ้านกลัว สหกรณ์ ยึด

เพราะยังคงต้องผ่อนต่อจน 65 จริง ๆ

เนื้อหาเต็ม: ทำไมไม่ทิ้ง Share