นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ์Next process is our customer

Ico48

ชอบจัง

เป็นการหยิบเอาเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาอธิบาย ทฤษฎีได้อย่างเนียน

และ หากเปิดใจรับประเด็น ที่เนียนๆ แบบ นี้มาตระหนัก ..... ไม่ต้องสร้างอะไรมากมาย ความพึงพอใจก็ไหลมาเทมาค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ์Next process is our customer