นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ์Next process is our customer

Ico48

สุดยอดครับ เป็นเรื่องราวที่ดี เหมาะสมแก่การบอกต่อ และสั่งสอนคนรุ่นหลัง หรือ ลูกน้องต่อไป

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ์Next process is our customer