นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาระงานของระบบ share เปรียบเทียบกับเมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
08 Febuary 2015 20:03
#101837

มีสำหรับตรวจจับมนุษย์ไม่ครับอาจารย์

จะได้เลิกทำ TOR 5555