นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชิม : ร้าน De' Van Cuisine

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
09 กุมภาพันธ์ 2558 17:26
#101857

อัยย๊ะ Baby

เนื้อหาเต็ม: ชวนชิม : ร้าน De' Van Cuisine