นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาระงานของระบบ share เปรียบเทียบกับเมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Ico48

รู้สึกว่า peak แหลมๆมักอยู่ที่เที่ยงคืนแปลว่าคนใช้เยอะหรือเปล่าคะตอนนั้น