นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักสูตรฝึกอบรม Leadership for KM

Ico48

วันที่จัดตรงกับวันที่ประเมินบุคลากรศูนย์เครื่องมือครับ เลยไปร่วมด้วยมิได้