นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักสูตรฝึกอบรม Leadership for KM

Ico48

ขณะนี้มีที่นั่ง รับได้อีก 10 ท่าน

 

แสดงว่าถ้าเกิน นี่ได้ตั๋วยืนใช่มั้ยครับ...เหมาะกับท้าวฯ มาก เพราะชอบทำงานเชิงลุก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"