นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สะเดา สมุนไพรรสขม ยาดีที่ควรมีไว้ใกล้ตัว ตอนที่ 2

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 กุมภาพันธ์ 2558 14:52
#101908

หวานเป็นลม ขมเป็นยา