นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สะเดา สมุนไพรรสขม ยาดีที่ควรมีไว้ใกล้ตัว ตอนที่ 2

Ico48

คนทานของขมได้เขาเรียกว่าผู้สูงอายุน่ะ มอลลี่ 555