นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 26-28 มีนา ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ดูงานวิจัย

Ico48

งานนี้ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งช้อปเลยนะค่ะพี่ Baby