นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 8 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
17 Febuary 2015 10:10
#101997

สาธุ เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ